Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 30 tháng 3 năm 2022

TChính sách quyền riêng tư của anh ấy mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn khi Bạn sử dụng Dịch vụ và thông báo cho Bạn về quyền riêng tư và cách pháp luật bảo vệ bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo quy định này Chính sách bảo mật. Chính sách bảo mật này đã được tạo ra với sự trợ giúp của Mẫu chính sách bảo mật.

Giải thích và định nghĩa

Diễn dịch

Các từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Đối với các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản được tạo để bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.

 • Công ty (ở đây sau "the Công ty", "Chúng tôi", "Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Của chúng tôi" trong Thỏa thuận này) có nghĩa là Infinsacom KFT, HU-1092 Budapest, Ráday utca 31. A. lház. fszt. 1..

 • Cookies là những tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động của bạn máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Bạn trên trang web đó, trong số nhiều trong số nhiều công dụng khác.

 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam

 • Thiết bị bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số..

 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin liên quan đến một xác định hoặc có thể xác định cá nhân được xác định hoặc có thể xác định được.

 • Dịch vụ đề cập đến trang web.

 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty người xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty bên thứ ba hoặc thể nhân được Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc để Công ty, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc để hỗ trợ Công ty phân tích cách sử dụng Dịch vụ. Công ty để phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.

 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, cho dù được tạo bởi việc sử dụng Dịch vụ hay từ chính Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập vào một trang). (ví dụ: thời lượng truy cập vào một trang). của một trang).

 • Trang mạng đề cập đến Binixo Việt Nam, truy cập từ https://binixo.vn/

 • Bạn là người tự nhiên truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho người đó truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, như mà người đó truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có. áp dụng.

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở thông tin nhận dạng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của Thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trong Dịch vụ của chúng tôi mà Thiết bị của bạn xem. (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trong Dịch vụ của chúng tôi Bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của Bạn, thời gian dành cho các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thông tin thông tin tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn, loại thiết bị di động bạn sử dụng, thiết bị di động duy nhất của bạn thiết bị bạn sử dụng, số nhận dạng duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP di động, điện thoại di động của bạn hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất của bạn bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin do trình duyệt của Bạn gửi mỗi khi Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động. Dịch vụ hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Công nghệ theo dõi.

Công nghệ theo dõi và cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. và lưu trữ thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ Chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookie hoặc Cookie trình duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên trên thiết bị của bạn. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của Bạn từ chối tất cả Cookie hoặc thông báo cho Bạn khi Cookie được gửi. để cho Bạn biết khi một Cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookies, Bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn có bạn đã đặt trình duyệt của mình từ chối Cookies, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookies.
 • Flash Cookies. Một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng các đối tượng được lưu trữ cục bộ (hoặc Flash Cookies) để thu thập và lưu trữ thông tin về tùy chọn của Bạn hoặc hoạt động của Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. về sở thích của Bạn hoặc hoạt động của Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Flash Cookies không được quản lý bởi cùng cài đặt trình duyệt như cài đặt được sử dụng cho Flash Cookies. cài đặt trình duyệt. Để biết thêm thông tin về cách Bạn có thể xóa Flash Cookies, vui lòng đọc "Tôi có thể thay đổi cài đặt để tắt hoặc xóa các đối tượng được chia sẻ cục bộ ở đâu? xóa các đối tượng được chia sẻ cục bộ?", có sẵn tạihttps://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi và email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là bọ web (còn được gọi là "đèn hiệu web"). có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là bọ web (còn được gọi là gif rõ ràng, thẻ pixel và gif pixel đơn) cho phép dưới dạng gif rõ ràng, thẻ pixel và gif pixel đơn) cho phép Công ty, chẳng hạn, đếm người dùng đã truy cập Ví dụ: Công ty đếm số người dùng đã truy cập các trang đó hoặc mở email và các mục khác đã mở một e-mail và các số liệu thống kê khác liên quan đến trang web (ví dụ: để ghi lại mức độ phổ biến của một phần nhất định của trang web), đăng ký mức độ phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ). tính toàn vẹn của máy chủ).

Cookie có thể là cookie liên tục hoặc cookie phiên. Kiên trì vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn đăng xuất, trong khi cookie phiên sẽ bị xóa ngay sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thêm thông tin về cookie tại đây: Điều khoảnCookie Trình tạo nguồn cấp dữ liệu.

Chúng tôi sử dụng cả Cookie phiên và Cookie liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

 • Cookie cần thiết/thiết yếu

  Loại: Cookie phiên

  Quản lý bởi: Chúng tôi

  Mục đích: Những Cookie này rất cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và để cho phép bạn sử dụng một số tính năng của nó. các chức năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. gian lận sử dụng tài khoản người dùng. Nếu không có các Cookie này, các dịch vụ các dịch vụ bạn yêu cầu không thể được cung cấp và Chúng tôi chỉ sử dụng các Cookie này để cung cấp các dịch vụ đó cho bạn. sử dụng các Cookie này để cung cấp các dịch vụ này cho bạn.

 • Chính sách cookie / Thông báo chấp nhận cookie

  Loại: Cookie liên tục

  Quản lý bởi: Chúng tôi

  Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng có chấp nhận sử dụng cookie trên Trang web hay không. cookie trên trang web.

 • Cookie chức năng

  Loại: Cookie liên tục

  Quản lý bởi: Chúng tôi

  Mục đích: Những Cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn đưa ra khi sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập của bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của bạn. tùy chọn ngôn ngữ của bạn. Mục đích của những Cookie này là cung cấp cho bạn cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn và giúp bạn không phải nhập lại nhập lại tùy chọn của bạn mỗi khi bạn sử dụng Trang web.

Để tìm hiểu thêm về cookie chúng tôi sử dụng và lựa chọn của bạn về cookie, vui lòng truy cập Chính sách cookie hoặc phần Cookie trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm giám sát việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Để quản lý Tài khoản của bạn: để quản lý đăng ký của bạn với tư cách là người dùng Dịch vụ. với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà Bạn cung cấp có thể cung cấp Bạn truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ có sẵn cho Bạn dưới dạng đăng ký có sẵn cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.

 • Đối với việc thực hiện hợp đồng: phát triển, thực hiện và hoàn thành hợp đồng mua bán sản phẩm các sản phẩm, vật phẩm hoặc dịch vụ mà Bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng tôi thông qua Dịch vụ. ký hợp đồng với Chúng tôi thông qua Dịch vụ.

 • Liên hệ với bạn: Để liên hệ với bạn qua email, điện thoại, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các phương tiện tương đương khác. cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS hoặc các hình thức tương đương khác của giao tiếp, chẳng hạn như thông báo đẩy từ ứng dụng di động liên quan đến các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ bạn có các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện. thực hiện.

 • Để cung cấp cho bạn với tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện khác thông tin chung về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện khác tương tự như những tương tự như những thứ bạn đã mua hoặc hỏi về chúng, trừ khi bạn đã chọn không nhận chúng. trừ khi bạn đã từ chối nhận thông tin đó. thông tin.

 • Quản lý yêu cầu của bạn: Để tham dự và quản lý các yêu cầu của bạn. yêu cầu.

 • Đối với chuyển nhượng doanh nghiệp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu hoặc các hoạt động khác để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc các tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của Chúng tôi, dưới dạng hoạt động liên tục hoặc là một phần của hoạt động liên tục. hoặc chuyển nhượng một số hoặc toàn bộ tài sản của Chúng tôi, dù là hoạt động liên tục hay là một phần của phá sản, tiếp nhận, thanh lý hoặc tương tự phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tố tụng tương tự, trong đó cá nhân dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi nắm giữ về người dùng dịch vụ của Chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển giao. tài sản được chuyển nhượng.

 • Cho các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị của chúng tôi tiếp thị và kinh nghiệm của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn trong các trường hợp sau:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, để liên hệ với bạn.
 • Đối với chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Với các chi nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tuân thủ chính sách bảo mật này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty nào khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung với chúng tôi.
 • Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.
 • Với những người dùng khác: khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở những khu vực công cộng với những người dùng khác, tất cả người dùng có thể xem thông tin đó và có thể được phân phối công khai ra bên ngoài.
 • Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi. Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi được yêu cầu lưu giữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn theo luật định.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Ythông tin của chúng tôi, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của công ty và tại bất kỳ địa điểm nào khác có các bên liên quan đến việc xử lý. Điều này có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực tài phán chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật trong khu vực tài phán của bạn. Sự đồng ý của bạn đối với chính sách bảo mật này, sau đó là việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó. Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo chính sách quyền riêng tư này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không diễn ra cho bất kỳ tổ chức hoặc quốc gia nào trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp, bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Các giao dịch thương mại

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển giao và tuân theo một chính sách bảo mật khác. dữ liệu cá nhân được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Sự tuân thủ pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn Dữ liệu Cá nhân nếu luật pháp yêu cầu hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ). cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để: (a) bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn; (b) bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn; hoặc (c) bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn. là cần thiết để:

 • Cung cấp một nghĩa vụ pháp lý
 • Người bảo vệ và người bảo vệ los derechos o la propiedad de la empresa
 • Dự phòng điều tra có thể xảy ra bất thường trong mối quan hệ với dịch vụ
 • Proteger la seguridad personal de los usuarios del Servicio o del público.
 • Protección frente a la responsabilidad jurídica

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn

.

Tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn rất quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp nào truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử an toàn 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dữ liệu đó. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Quyền riêng tư của trẻ em

.

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là một cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng ta nhận thức được rằng chúng ta đã thu thập Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu chúng tôi không nhận được sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn và quốc gia của bạn yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh, thì chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh. và quốc gia của bạn yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ trước khi thu thập và sử dụng thông tin đó. đồng ý trước khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

.

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên Bạn nên xem lại chính sách bảo mật của từng trang web mà Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. hoặc thông lệ của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Chúng tôi không kiểm soát nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và/hoặc bằng một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực và sẽ cập nhật ngày thay đổi có hiệu lực. có hiệu lực và chúng tôi sẽ cập nhật "Cập nhật lần cuối" ngày ở đầu Chính sách quyền riêng tư này. ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Le aconsejamos que sửa đổi chu kỳ chính sách Quyền riêng tư để hỗ trợ si se han sản xuất cambios. Los cambios introducidos en Chính sách quyền riêng tư được đưa vào hoạt động mạnh mẽ và được công bố rộng rãi trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Bằng email: info@infinsa.com