Nó hoạt động như thế nào

Binixo là một công ty môi giới cung cấp các dịch vụ chọn công ty tín dụng tốt nhất. Công ty không thực hiện khoản vay, Binixo chỉ giúp làm thủ tục vay tiền. Do đó, Khách hàng không được trả phí bổ sung nào khi sử dụng trang web Binixo.

Các bước để vay tiền với Binixo.com

 1. Chọn số tiền và thời hạn vay.
 2. Trước hết, bạn nên xác định số tiền vay và thời gian hoàn trả khoản vay. Để làm điều này, hãy sử dụng hồ sơ online có sẵn trên trang web.

 3. Nhập dữ liệu cá nhân
 4. Sau khi khách hàng chọn số tiền vay và thời hạn hoàn trả, vui lòng nhập thông tin cá nhân như sau:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại di động

  Xin vui lòng chi định dữ liệu thực của mình. Nếu nhập thông tin không thực, thì hồ sở vay tiền sẽ bị từ chối.

 5. Chọn công ty tín dụng
 6. Sau khi khách hàng điền thông tin cần thiết vào hồ sở, công ty môi giới Binixo sẽ chuyển hướng bạn đến công ty tín dụng tin cậy. Có lẽ là bạn sẽ phải nhập dữ liệu của bạn một lần nữa.

 7. Chờ phê duyệt
 8. Sau khi đăng ký cho vay, bạn phải chờ đợi phê duyệt đăng ký trong thời gian từ 1 tiếng đến 1 ngày làm việc. Thời gian chờ đợi phụ thuộc vào công ty tín dụng.

  Nếu đơn đăng ký được phê duyệt, bạn sẽ nhận được hợp đồng qua email. Xin vui lòng đọc nó một cách cẩn thận và ký kết. Trong trường hợp khi nhân viên của công ty tín dụng có cầu hỏi đới với dữ liệu của bạn, người quản lý sẽ liện lạc với bạn để làm rõ chi tiết.

 9. Chuyển tiền vào tài khoản
 10. Sau khi hoàn tất, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn. Bạn có thể biết được về phê duyệt và chuyển tiền qua:

  • Thư email từ công ty tín dụng;
  • Tin nhắn SMS từ công ty tín dụng;
  • Tin nhắn từ ngân hàng.

Lãi suất

Lãi suất phụ thuộc vào công ty tín dụng và thay đổi từ 0.02% đến 0.2% mỗi ngày.

Hợp đồng

Hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đăng ký vay. Do đó, mỗi Khách hàng nên nghiên cứu hợp đồng một cách cẩn trọng trước khi ký.

Trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng, Khách hàng có thể bị phát. Vì vật tất cả các điều kiện của hợp đồng phải được đáp ứng.