Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, bình luận hoặc khiếu nại nào đó, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi:

info@binixo.com

Sự hợp tác: info@infinsa.com

Số điện thoại: +36 202 114 538

Chủ sở hữu của trang web này và nội dung của nó là công ty trách nhiệm hữu hạn “”Infinsacom”

Văn phòng chính: số 31. A, 1092, phố Raday, thành phố Budapest, Hungary

Số đăng ký: 01 09 338525

Mã số thuế giá trị gia tăng: 26673819-2-43

Lĩnh vực hoạt động chính: 7311 Hoạt động của công ty quảng cáo