Chính sách bảo mật

Khi sử dụng trang web “Binixo.vn”, bạn tin tưởng chúng tôi với thông tin cá nhân của mình. Hãy đọc văn bản dưới đây để hiểu biết trang web “Binixo.vn” thu thập thông tin cá nhân nào của bạn, thu thập thông tin như thế nào, với mục đích nào, và làm thế nào bạn có thể giới hạn thu thập thông tin cá nhân của mình.

“Binixo.vn” thu thập dữ liệu cá nhân của bạn chỉ để cải thiện trang web, cá nhân hóa nội dung của trang web, đăng thông tin quảng cáo và tin nhắn thông tin liên quan. Chúng tôi muốn làm trang web này hữu ích và thuận lợi nhất cho việc sử dụng của bạn: cho xem tin tức liên quan, điều chỉnh cấu trúc của trang web dựa trên ưa thích của bạn, cho xem tin tức quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn. Chúng tôi đảm bảo an toàn của thông tin cá nhân bạn, không chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba, ngoại trù ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong phần thích hợp dưới đây.

Chúng tôi thu thập thông tin nào và bằng cách nào

Chúng tôi thu thập thông tin trong các lần truy cập của bạn vào trang web bằng các phương pháp ghi chép tự động (các log file, cookies), cũng như thông qua các mẫu đăng ký của bạn (kể cả đăng ký qua mạng xã hội), dữ liệu cá nhân hoặc thông tin khác bạn để lại khi sử dụng trang web.

Các phương pháp thu thập thông tin:

 1. Các log file bao gồm thông tin về các lượt truy cập của bạn và được thu thập trên đa số trang web. Thông tin về nơi khách truy cập đến, thời gian người đó dành cho trang web, anh ta đã xem hoặc tải xuống những gì, cũng như trình duyệt và địa chỉ IP của người đó. Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật của việc lưu trữ các file này và sử dụng ẩn danh chúng để phân tích chung lưu lượng truy cập trang web của chúng tôi.
 2. Các dữ liệu về việc sử dụng trang web “Binixo.vn” của bất kỳ người dùng nào được liên kệt với id cookie – đây là một phần dữ liệu nhỏ được gửi bởi máy chủ web và được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Mỗi lần bạn truy cập vào trang web, lịch sử các lượt truy cập của bạn, số lượng trang được xem, thời gian trên trang web và các thông tin khác được đính kèm vào file này.

Trong quá trình truy cập của bạn vào trang web, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như sau:

 1. Dữ liệu cá nhân của bạn – các dữ liê bạn để lại khi đăng ký và khi tương tác với trang web và ứng dụng của chúng tôi: đó là id duy nhất của bạn (các file cookie), địa chỉ IP, họ và tên của bạn, địa chỉ email, hồ sơ mạng xã hội, ngôn ngữ, vị trí, loại thiết bị bạn đang sử dụng, mẫu của thiết bị, phiên bản hệ điều hành, trình duyệt, và các dữ liệu khác mà bạn cho chúng tôi biết trong quá trình tương tác với trang web (ví dụ, số điện thoại di động bạn để lại khi sử dụng dịch vụ).
 2. Các hành động của bạn: số lần xem trang web của chúng tôi, bình luận, điền vào các biểu mẫu bạn để lại, nhấp vào quảng cáo, bộ lọc bạn chọn v.v.

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập như thế nào

Chúng tôi sử dụng các dữ liệu được thu thập chỉ cho mục đích cá nhân hoá trang web, cụ thể là:

 • phân tích dữ liệu để cải thiện chất lượng của việc sử dụng trang web,
 • sự hỗ trợ và sự phát triển của dịch vụ,
 • cá nhân hoá nội dung của trang web,
 • cải thiện chất lượng giao diện,
 • sự phát triển các dịch vụ mới,
 • việc tăng mức độ liên quan của quảng cáo bằng cách sử dụng nhiều nhắm mục tiêu khác nhau để đặt quảng cáo thương mại và tin nhắn thông tin của “Binixo.vn”, bao gồm việc sử dụng thông tin nhân khẩu-xã hội, các dữ liệu hành vi và địa lý,
 • việc thực hiện giao tiếp với những người dùng hoặc nhóm người dùng,
 • sự thông báo cho Người dùng bằng cách gửi email,
 • sự thông báo cho Người dùng bằng cách gửi tin nhắn SMS.

Chúng tôi có thể phát triển các phần mới của trang web bao gồm cả thông tin về thành phố của bạn.

Chúng tôi kết hợp tất cả các dữ liệu về những người dùng và phân tích chúng thông qua các dịch vụ như Google Analytics.

Cách tìm và thay đổi các dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có thể hoàn toàn chặn tất cả các cookie trong trình duyệt. Nếu bạn tắt tùy chọn này, thì chúng tôi không thể thực hiện một số hành động hữu ích cho bạn, ví dụ: lưu ngôn ngữ giao diện bạn đã chọn.

Thông tin chúng tôi cung cấp cho các bên thứ ba

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của những người dùng với các công ty, tổ chức và cá nhân không liên quan đến trang web “Binixo.vn”, ngoại trừ các trường hợp như sau:

 • Người dùng đã đồng ý.
 • Theo yêu cầu của cơ quan công quyền.
 • Lưu trữ dữ liệu tuân thủ theo tất cả các quy tắc an toàn, được điều chỉnh bởi thỏa thuận phù hợp giữa “Binixo.vn” và đối tác cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu.

Dữ liệu người dùng tổng hợp được cung cấp và có thể được sử dụng bởi:

 • hệ thống phân tích Google Analytics, các hệ thống phân tích khác,
 • các hệ thống biểu ngữ và mạng quảng cáo, cũng như các nhà quảng cáo trực tiếp đã có thoả thuận hợp tác với “Binixo.vn”.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ “Binixo.vn” và những người dùng của chúng tôi khỏi nỗ lực trái phép để truy cập, thay đổi, tiết lộ hay hủy dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ. Cụ thể, chúng tôi:

 • Sử dụng mã hóa SSL trong một số dịch vụ.
 • Hạn chế nhân viên và nhà thầu của chúng tôi truy cập vào dữ liệu cá nhân.

Các thay đổi

Tất cả các cập nhật chính sách bảo mật được hiển thị trên trang web này.

Thông tin bổ sung

Thỏa thuận này chỉ áp dụng cho các dữ liệu mà “Binixo.vn” thu thập. Tất cả các dữ liệu, mà các đối tác hay nhà quảng cáo của chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc sau khi chuyển sang các trang web khác, được điều chỉnh bởi các thỏa thuận của công tý đó. Xin vui lòng đọc chúng trước khi gửi dữ liệu của bạn.

“Binixo.vn” không thu thập thông tin thanh toán về tài khoản của bạn trên mạng Internet, hơn nữa, không cung cấp dịch vụ liên quan đến thanh toán trực tuyến. Khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào, vui lòng làm quen với chính sách bảo mật của các dịch vụ đó.

Việc thu thập dữ liệu trong các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, dự án đặc biệt của trang web chúng tôi được điều chỉnh bởi các quy tắc phù hợp của các sự kiện này. Bạn có thể tìm thấy các quy tắc đó trên các trang tương ứng của sự kiện.